Mieszkanie dla Młodych. Ile może kosztować mieszkanie?

Mieszkanie dla młodych, jako rządowy program ma pomóc młodszej części społeczeństwa nabyć własne mieszkanie. Wsparcie odbywa się poprzez dofinansowanie wkładu własnego podczas zaciągania kredytu hipotecznego.

Kredyt hipoteczny

Należy mieć na uwadze, że każdy bank przed udzieleniem kredytu hipotecznego wymaga od wnioskodawcy wkładu własnego. Dzięki wsparciu programu Mieszkanie dla młodych możemy liczyć na dofinansowanie rzędu 10,15,20 lub 30% w zależności od ilości posiadanych dzieci.

Ponadto skorzystanie z programu nie jest możliwe, jeżeli nie planujemy skorzystać z usług instytucji kredytującej. Nie istnieje więc możliwość uzyskania wsparcia, jeżeli pragniemy zakupić mieszkanie za własne środki finansowe.

Ile może kosztować mieszkanie?

Możemy przystąpić do programu zarówno jeżeli chcemy zakupić mieszkanie na rynku pierwotnym (od dewelopera), jak i mieszkanie z rynku wtórnego.

Starając się o mieszkanie na rynku pierwotnym jego cena musi oscylować wokół średniej budynków mieszkalnych, z jakimi mamy do czynienia w danej gminie. Maksymalną cenę mieszkania możemy obliczyć poprzez pomnożenie współczynnika 1,1 z powierzchnią mieszkania oraz z kwartalną wysokością średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w danej gminie (informacje tego rodzaju możemy uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej, który dostępny jest online)

Przykładowe obliczenie – rynek pierwotny

Mieszkanie w Rzeszowie na rynku pierwotnym o powierzchni użytkowej 50 m²

1,1 × 4.446,00 (średni koszt 1 m²) = 244,530 PLN.

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku mieszkania z rynku pierwotnego, przy czym wskaźnik wynosi jedynie 0,9.

Przykładowe obliczenie – rynek wtórny

Mieszkanie w Rzeszowie na rynku wtórnym o powierzchni użytkowej 50 m²

0,9 × 50 m² x 4.446,00 = 200,070 PLN.

Różnica w maksymalnej cenie, w przypadku mieszkania na rynku pierwotnym i wtórym w tym przypadku wynosi 44,500 PLN.