Kredyt hipoteczny a śmierć kredytobiorcy

Kredyt hipoteczny - Śmierć kredytobiorcy

Kredyt hipoteczny może być zaciągnięty samodzielnie lub ze współkredytobiorcą. I to właśnie ta cecha wpływa na sposób postępowania przez bank w momencie, kiedy kredytobiorca umiera. A jakie prawa przysługują współkredytobiorcy oraz osobom dziedziczącym w razie śmierci kredytobiorcy? Sprawdź.

Kredyt hipoteczny bez współkredytobiorcy

Jeśli kredytobiorca samodzielnie podjął zobowiązanie, jego sprawia sprawia, że umowa kredytowa po prostu wygasa. Dla banku dużo zależy od tego, co stanowiło ubezpieczenie kredytu. W momencie, kiedy było nim ubezpieczenie na życie, to ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. Jeżeli jego wysokość będzie zgodna z wartością nieruchomości, to spadkobiercy mogą spać spokojnie. W takiej sytuacji dom lub mieszkanie będzie wolne od jakiegokolwiek zadłużenia względem banku. Trudności mogą pojawić się wtedy, kiedy polisa nie pokryje całości zobowiązania. Wtedy bank zrobi wszystko, aby ustalić spadkobierców i to właśnie od nich żądał będzie spłaty kolejnych rat. Tu wyraźnie trzeba powiedzieć, że osoby dziedziczące po zmarłych nie mają obowiązku przyjąć spadku – mają sześć miesięcy na to, aby dziedziczenia się zrzec. Wtedy bank nie będzie miał podstaw prawnych, aby oczekiwać od nich spłaty kredytu.

Śmierć kredytobiorcy – co ze współkredytobiorcą

W sytuacji, kiedy kredyt zaciągany był ze współkredytobiorcą, umowa nie wygasa w momencie, kiedy jedna ze stron umiera. Spłata kredytu będzie obowiązkiem drugiego kredytobiorcy oraz wszystkich tych, którzy po zmarłym dziedziczą (o ile nie zdecydowali się na zrzeczenie się spadku). W tej sytuacji także możliwe jest skorzystanie z ubezpieczenie kredytu. W przypadku kredytów hipotecznych ubezpieczenie na życie wydaje się być jedną z bardziej rozsądnych opcji, która często uwalnia spadkobierców oraz ewentualnego współkredytobiorcę od poważnych trudności finansowych.

Dziedziczenie w przypadku śmierci kredytobiorcy

W przypadku, kiedy osoby dziedziczące nie zrzekły się spadku, bank musi podpisać z nimi stosowny aneks do umowy kredytowej. W czasie ustalania podziału masy spadkowej zostanie także podany procent, w jakim spadkobiercy odpowiedzialni będą za dalsze spłacanie zobowiązania. I tu uwaga: zawsze wiązać będzie się to z ułamkowym udziałem we własności nieruchomości zgodnie z wysokością spłacanego zobowiązania. Nie ma na to wpływu fakt, że współkredytobiorca jeszcze żyje i też spłaca kredyt.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *