Istotne informacje o kredycie mieszkaniowym

Kredyt mieszkaniowy to jeden z najczęściej udzielanych obecnie przez banki rodzaj kredytu. Osoby, które decydują się na ten kredyt bardzo często zadają sobie pytanie, czy udzielony kredyt pozwoli im w całości zapłacić za mieszkanie. Kolejnym często zadawanym pytaniem jest pytanie o koszt tego kredytu. Postaramy się na te pytania odpowiedzieć.

Niezbędny wkład własny

W zasadzie nie ma przeszkód, aby bank udzielił nam kredytu, który niemal w stu procentach pokryje koszt zakupu mieszkania. Jest to jednak obecnie bardzo rzadko stosowana praktyka. W większości banków klienci ubiegający się o kredyt na mieszkanie muszą posiadać wkład własny. W chwili obecnej wysokość tego wkładu wynosi piętnaście do dwudziestu procent wartości mieszkania.
Wysokość wniesionego wkładu własnego wpłynie na wysokość ustalonej przez bank marży. W przypadku wkładu własnego wynoszącego 15% bank więcej ryzykuje, stąd też zapłacimy wyższą marżę. Jej wysokość wpłynie na koszt kredytu.

Jak wysoki kredyt mogę otrzymać?

Na sumę kredytu wpłynie kilka czynników. Na pewno jego wysokość zależeć będzie o naszej zdolności kredytowej oraz od wartości mieszkania, które zamierzamy kupić. Mieszkanie jest zabezpieczeniem kredytu, im jest więcej warte, tym wyższy kredy może nam zostać przyznany.

W jakiej walucie mogę kredyt otrzymać?

W chwili obecnej osoby pracujące w Polsce i otrzymujące wynagrodzenie w złotówkach nie mogą liczyć na przyznanie kredytu w obcej walucie. W grę wchodzi jedynie kredyt w złotówkach.

Wysokość oprocentowania

Kredyty na mieszkanie mają zmienne oprocentowanie. Na jego wysokość wpływa stopa procentowa WIBOR. Aktualizacja stopy procentowej następuje w różnych okresach. Jak często będzie to robione w naszym przypadku, dowiemy się z zawartej z bankiem umowy kredytowej. Dodatkowo na wysokość oprocentowania wpływa także wysokość pobieranej przez bank marży. W odróżnieniu od stopy procentowej, która może ulec zmianie, marża kredytowa przez cały okres, na który został przyznany nam kredyt nie ulegnie zmianie.